Bidraget er publisert med ropert og har blitt hentet fram på Lofotliv og Fremoverpuls (tirsdag 5. mars 2013) og Polarsirkelsonen, Vesterålsliv og Nordlys (lørdag 2. mars 2013) og 2 andre…

Klar for fire nye år

Både nærings- og handelsminister Trond Giske og Bjørnar Skjæran, leder av Nordland Arbeiderparti, la i Nordland Arbeiderpartis årsmøte vekt på at det er gode muligheter for Arbeiderpartiet å vinne stortingsvalget 2013. – Vi må legge vekt på forskjellene i politikken, sier Bjørnar Skjæran.

Begge talerne la opp til en god debatt i Arsmøtet. Konsekvensutredning av uåpnede felt i Nordland VI samt Nordland VII og Troms II ble et viktig tema i debatten. Engasjementet for saken var stort blant både AUF-utsendingene og utsendingene fra kommunepartiene.

- Dette blir en av de viktigste sakene på Arbeiderpartiets landsmøte i april, sier Bjørnar Skjæran.

Nærings- og handelsminister Trond Giske understreket i sin oppsummering at forutsetningene for petroleumsvirksomhet og oljevernberedskap er vesentlig forandret og forbedret siden virksomheten startet opp.

Vist 217 ganger. Følges av 2 personer.